Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 716357

Dato: 14.12.2020

Nei til forslag om endring i forskriften.