Høringssvar fra Solfrid Jarsve Brekke

Dato: 14.12.2020

Måten Regjeringen har håndtert Covid-19 viruset er omstridt.

Jeg mener selv det er en overreaksjon, på et virus som er farlig for noen, men ufarlig for de fleste. Jeg er enig med den kloke President Donald Trump i at tiltakene mot viruset ikke må være mer skadelig enn viruset selv.

Mange vil foretrekke en virusinfeksjon fremfor vaksine, for vaksinen er også omstridt. Den kan gi allergiske reaksjoner eller andre bivirkninger. Mange har den tragiske svineinfluensavaksinen friskt i minne.

Skal Regjeringen Solberg virkelig TVINGE nordmenn til å ta en unødvendig høyst sannsynlig skadelig vaksine?

Skal Regjeringen Solberg virkelig TVINGE leger til å handle på et uvitenskaplig og lite faktabesert måte, som bryter med hvordan helsepersonell har håndtert virusinfeksjoner i en årrekke.

OG hvorfor skal vaksineprodusentene - multimilliardærene - unnlates fra å ha erstatningsansvar?

Er dette et ledd i Great Resett, New World Order, Agenda 2021 og 2030 - med økt makt til noen få priviligerte, og mindre rettigheter til de mange? Vi ser at Covid-19 tiltakene betyr en sakte tilvenning til diktatur.