Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 593409

Dato: 14.12.2020

Fastlegene skal ikke ha vaksineplikt!