Høringssvar fra Veslemøy Lian

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker ikke at fastleger skal pålegges ansvar for å vaksinere folk. Og denne vaksinen skal være frivillig å ta uten eventuelle sanksjoner som utestengelse fra fly, kino, kafeer mm