Høringssvar fra Trond Sørgård

Dato: 12.12.2020

Nei til tvungen vaksinasjon. Vaksinen må utprøves bedre. Noe som tar 6-8 år.