Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 473411

Dato: 14.12.2020

Vaksine skal altid være frivillig..