Høringssvar fra parley augustsson

Dato: 14.12.2020

Jeg er sterkt imot at noen skal kunne "tvangsvaksineres". Dette er isåfall brudd på menneskerettighetene.