Høringssvar fra Nina Nakaidze

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot dette forslaget og ønsker ikke at fastlege skal pålegges for å vaksinere sine pasienter . Dette skal være frivillig både for legen og pasienten. Synes også at fristen på 5 dager er alt for kort og burde endres.