Høringssvar fra Margit Vea AS

Dato: 13.12.2020

Jeg er imponert over hvor mange hastevedtak dere politikerer klarer å gjennomføre i 2020, uten at media får det med seg.
Rundt om i verden er det nå flere våkner. Det er andre løsninger på helseutfordringene verden står overfor, enn vaksine, og derfor har jeg, og mange med meg, håp for fremtiden. Forsker Zack Buch er en av de som går foran, som peker på hva som er løsningen på pandemien, fokuserer på årsakssammenhenger mellom biologisk mangfold, mikrobiomet hos mennesker, toksisk miljø m.m. Jeg ber dere innstendig om å sette dere inn i dette stoffet før dere vedtar noe som helst.
Et lite utdrag:
To understand the reality behind the pandemic, we need to listen to and understand the American physician Zach Bush MD, who is bridging several disciplines to elucidate the Covid-19 pandemic. This eminent physician is recognized by his peers in functional medicine as an “Einstein of medicine” and is one of the few to be three times “Board certified” in the world. Zach Bush links the importance of biodiversity on earth and our microbiome with soil depletion, agriculture and the dramatic increase in toxins generated by human activity. He points out how the use of glyphosates in pesticides used in particular on conventional and GMO crops is a virulent disruptor of population health and the rising incidence of chronic diseases is clearly linked since their emergence between 1976 and 1980.
Now is the best time for people to wake up to this reality and create change through green and biodiversity-sensitive consumer choices and political demands on the planet to survive as a species. Huge funds need to be poured into green and sustainable alternatives that put human health and the ecosystem in symbiosis.
Jeg er optimistisk og håper samfunnet (og myndighetene) i 2021 vil snakke om de gode løsningene, løsninger som gir håp, som gir en bedre jord, bedre helse og livskvalitet, løsninger som ikke er eksperimentell eller gir bivirkninger.
Det er ubegripelig at myndighetene signaliserer at vaksiner ufarlige for de aller fleste. Der er jeg sterkt uenig. Her har dere link til en fersk studie gjort av blant annet lege Paul Thomas, forfatter av bestselleren The Vaccine-Friendly Plan. Han og hans team har over en 10 års periode forsket på barns helse, og har nå resultat fra langtidsstudier som viser tydelig forskjell på barns generelle helse blant vaksinerte og uvaksinerte. Det er flere små lignende studier som viser samme tendenser (Childrens Health Defence har lagt ut flere på sine nettsider). Studien er helt ferskt, men jeg er redd det er krefter som vil hindre den i å bli offentliggjort. Det er mye som står på spill.
Det skjærer meg i hjerte at myndigheter og media ikke bryr seg mer om hva som kan gjøres for å bedre barns helse, hva som er årsaken til at barna har så altfor mange helseutfordringer. Det er så mye lidelse, og store utfordring for familier, skolen, lærere og ikke minst barna selv.
Dere finner en presentasjon av denne forskningen, samt info om koronavaksinens potensielle bivirkninger på nettsiden til Children Health Defence.
Margit Vea, master i helsefremmende arbeid , forfatter og grunnlegger av Margit Vea AS