Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102724

Dato: 14.12.2020

Jeg stiller meg svært kritisk til at det forslås å pålegge legene en plikt til å vaksinere mot Covid-19.

Er det ikke folket som skal kunne velge å oppsøke lege for og få gjennomført vaksinasjon mot covid-19 dersom de ønsker det?

For meg høres dette forslaget ut som tvang og krenkelse av demokratiet vårt!!