Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 978287

Dato: 14.12.2020

Svartype: Uten merknad

NEI til tvangsvaksinering uten rett til å reservere seg eller si nei.

Dersom jeg opplever at min fastlege så mye som prøver å påvirke meg i dette spørsmålet melder jeg meg ut av fastlegeordningen omgående.

Dette er en stor krenkelse av den personlige frihet og -integritet og må være i strid med menneskerettighetene.

Det er sjokkerende at det offentilge Norge så mye som forsøker å gå i denne retning.

Det er frekt, krenkende, uklokt og sannsynligvis ulovlig.

De ansvarlige bak dette burde gå i seg selv og skamme seg.