Høringssvar fra Ellinor Farestveit

Dato: 15.12.2020

Det er vanskelig å skjønne dette med den vaksine mot covid 19 virus .

Synes vi kan få bedre opplysninger.

Det bør være god informasjon for fastleger å gi sine pasienter.

Og full mulighet til å følges opp helsemessig

Om det blir bivirkninger og usikkerhet .

Fastlege er ikke tilgjengelig om ettermiddag ,kveld .

Er det nok beredskap i helsevesenet til å ta imot covid 19 vaksinerte ?