Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 177841

Dato: 15.12.2020

I en så viktig sak er det veldig rart med så kort frist. Fra menneske til menneske, en slik lovendring bør vies den tid det kreves.

Leger og patienter må bibeholde sin fri rett til vaksinering. Patienter har rett til å forstå vaksiner, og bli opplyst av legene om dette. Legene bør ikke bli kjøpt av staten for å tjene big pharma, eksperimentiell big pharma. Selv Pfizer har mange rettsaker mot seg.https://www.dagens

Hastverk er lastverk.

  • Hvad er budsjettet for patientskader for bivirkninger hos patienter?
  • Siden ikke medisinbedrifter tar denne risk hvorfor vil staten så det ?
  • Hva er budsjette på det?
  • Å bruke så mye som 3,1 millarder på en uprøvd, ny teknologisk vaksine er å sette vår skattepenge i et spill som i tillegg leiker med vår helse.

Takk for i høre på oss. Dette er for stort for å se på pengenes gevinst, dette handler om helsen til fremtidig generasjoner.