Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 269597

Dato: 13.12.2020

Nei!

"Med dette forslaget og den korte høringsfrist tar Regjeringen Solberg enda et skritt i retning et totalitært tvangssamfunn. Denne gangen er det legene som skal tvinges, helt uavhengig av sine profesjonelle syn, i å tvangsvaksinere befolkningsgrupper, formodling under trussel av sanksjon eller straff.

Det neste åpenbare skrittet er en bred tvangsvaksine av hele befolkningen etter at legene er juridisk tvunget og folket er underkuet gjennom trekvart år til å maske seg, sekludere seg og ikke få lov til å ytre sitt motsatte standpunkt verken i sosiale medier, hovedstrømsmedier eller på bussen.

Det er helt ufattelig at dette nær tyranni - at en norsk borgerlig regjering styrer etter dekret - skjer med Høyre ved roret. Hvor er det blitt av individets rett? Privatlivets fred? Retten til ikke å bli overvåket? Retten til å ta egne valg om egen og barns helse og overbevisning? Retten til fri ytring og forsamling?

Regjeringen Solberg opererer skandaløst farlig og det er lite som skal til før det norske demokrati er falt, under unison applaus fra både presse og media til de engang så frihetselskende politiske partier.

En så alvorlig sak som dette med bare noen få dagers høringsfrist er UHØRT, og den følger en allerede etablert tradisjon fra regjeringens side med svært korte tidsfrister BÅDE mht høringsfrister men også mht forskriftsendringer og alvorlige og omfattende endringer i folks hverdag, i folks økonomi og i deres liv.

Regjeringen bedriver russisk rulett med folket som har utpekt dem til å administrere. Det virker som om regjeringen har fullstendig glemt sitt maktgrunnlag.

Denne forskriftsendringen må stanses. Legene skal stå fritt til å foreta sine egne medisinske vurderinger."