Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100246

Dato: 14.12.2020

Dette er jeg helt imot. Tvangsvaksinasjon er totalitært og imot folkets vilje, basert på en pandemi som er mye mindre farlig enn den blir fremstilt.