Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 951977

Dato: 12.12.2020

Nå vil altså regjeringen FORPLIKTE fastlegene til å gjennomføre vaksinering. Kaller alle jurister og leger til å melde seg på for å få stanset denne lovendringen. Den forrige, endringen av genteknologiloven, som også hadde kort høringsfrist midt i fellesferien, ble ikke legeforeningen engang invitert til. En veldig alvorlig lovendring om bruk av eksperimentelle og DNA endrende vaksiner som var forbudt i Norge inntil nylig. Nå vil de altså FORPLIKTE fastlegene til å gjennomføre vaksinering av sine pasienter, med dna endrende eksperimentelle vaksiner som ikke er testet i normal forstand.

Normal forstand er ti år testprogram. Merk at tusenvis ble syke og døde av svineinfluensavaksinen som også hadde kort utviklingstid. Denne har mye kortere og bruker i tillegg helt ny GMO teknologi som aldri har blitt testet skikkelig før. Merk også at Pfizer, som i tillegg har samples fra aborterte fortere i vaksinene, og dermed reiser store etiske problemstillinger, har søkt om og fått beskyttelse mot å bli saksøkt fra sine vaksineofre.

Ser de har satt EKSTREMKORT frist på denne også, 5 dager. Dette blir i praksis å betrakte som tvangsvaksinering.

fristen for høringsrunden er for kort, ber om at den forlenges slik at relevante høringsinstanser blir hørt. At erfaringsmessig fra tidligere høringsrunder, f.eks ved endring av genteknologilovenog høringsrunden i august, har flere høringsinstanser latt være å skrive høringsuttalelse fordi høringsfristen var for kort.

Denne er kun er på tre virkedager, da den er lagt til helga. At dette truer rettssikkerheten i et så viktig spørsmål som innbefatter hele befolkningen iht bruk av eksperimentelle vaksiner som ikke har gjennomgått normale testrutiner, som potensielt kan skade og drepe flere tusen mennesker.

høringsfristen må forlenges.