Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 220268

Dato: 12.12.2020

Har noen spørsmål og kommentarer.

Hva mener med "egenskaper ved vaksinene"?

Når vaksine produsenter mener det er få byvirkninger av vaksine så snakker de om kort tids byvirkninger, hva med langtidseffeker/byvirkninger? FHI sier " Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. "

FHI sier : "En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen."

SSB artikel fra 2009 om dødelighets tall ved influensa: "Hvis en person dør av influensa, men at denne dødeligheten mest sannsynlig skyldes at personen allerede hadde andre lidelser, kan en av disse opprinnelige lidelsene ha blitt registrert som dødsårsak." dette ble brukt som argument på en undevurdert tall.

Hvilken har vart den praxis i 2020?

Blir den opprinnelige lidelsene registrert som dødsårsak? eller er det blitt endret? noe som kan føre til høyere dødelighets tall ved dette viruset med resultat at det blir registert med høyere risiko enn hvis ikke prosedyre ikke hadde blitt endret.

Hva slags risiko analyse ble gjørt i forhold til nytte når dødelighets tall er så lav i Norge? også med tanke på hvordan dødelighets tall ble raportert før og etter 2020?

Mvh

VM