Høringssvar fra Robert Jacobsen

Dato: 15.12.2020

- Er vaksine produsentene til å stole på? Nei i følge amerikanske justismyndigheter. De er kriminelle organisasjoner.

1. Etter hva jeg har forstått er dette er er regjeringens og helsemyndighetenes mest betrodde vaksine produsent. Pfizer. Det selskapet med aller flest kriminelle domfellelser i USA de siste 20 årene med 80 dommer og forlik for alvorlige kriminelle handlinger. 4,7 milliarder dollar i bøter. De siste dommene i 2018 og 2019. Linken under er til en nettside som arkiverer samtlige grove lovbrudd som selskapene er dømt for og med en direkte link til US Department of Justice eller en tilsvarende statlig nettside, for hver av lovbruddene. Klikk på beløp for å ta deg videre til dommen.

https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer

2. Ut ifra omtale i media og fra helsemyndighetene er AstraZeneca også en favoritt produsent for vaksiner. De har 21 domfellelser og forlik for alvorlige kriminelle handlinger i USA siden 2000. Siste i 2018, da de ble dømt i en såkalt "False Claims Act and related". Det betyr at de markedsfører og selger produkter med påståtte egenskaper de VET er falske. Svindel med andre ord. Svindel som fører til død og alvorlig sykdom for mange mennesker.

https://violationtracker.goodjobsfirst.org/.../astrazeneca

- Testmetoden som brukes blir kraftig kritisert og det er meldt om at rapporten alt hviler på er til gjenstand for ny vurdering. Det må tas med i betraktingen når vaksinering vurderes.

1. Testmetoden og den ENE rapporten som er det "vitenskapelige" grunnlaget for "covid-pandemien", er gjenstand for ny vurdering av Eurosurveillance, etter: 1. Dom i Portugal som fant PCR metoden "vitenskapelig" uegnet for formålet, og frifant 4 tyske turister for brudd på karantene, basert på at testen ikke var egnet til å fastslå virussmitte og infeksjonsmengde. 2. En internasjonal gruppe med senior forskere, avdekket 10 alvorlige feil med testmetoden for formålet den brukes til i forbindelse med testing for covid-19 smitte.

https://retractionwatch.com/2020/12/07/public-health-journal-seeking-further-expert-advice-on-january-paper-about-covid-19-pcr-testing-by-high-profile-virologist/?fbclid=IwAR1WueeUYT19e6B0TUN_6EQl-jtqOTaqfrcHwPLHyzQTt10yYiwmT3ebW2Y

Irsk journalist med universitetsgrad i genetikk og med praksis innenfor biologi kommenterer dommen i Portugal i en op-ed.

https://www.rt.com/op-ed/507937-covid-pcr-test-fail/

I linken rett under er den portugisiske dommen i sin helhet til nedlasting.

https://drive.google.com/file/d/1t1b01H0Jd4hsMU7V1vy70yr8s3jlBedr/view?fbclid=IwAR0L_Iu6wwIVfFlZpykLhDHroS12MHZqO533Uizzc-5ZfUUmALOOjY58he4

Irsk journalist med universitetsgrad i genetikk og med praksis innenfor biologi kommenterer dommen i Portugal i en op-ed.

https://www.rt.com/op-ed/508383-fatal-flaws-covid-test/

2. Corman-Drosten-rapporten som ALT bygger på blir plukket fra hverandre og avvist på det skarpeste av internasjonal forskergruppe. Her er hele analysen deres.
"In light of all the consequences resulting from this very publication for societies worldwide, a group of independent researchers performed a point-by-point review of the aforesaid publication in which 1) all components of the presented test design were cross checked, 2) the RT-qPCR protocol-recommendations were assessed w.r.t. good laboratory practice, and 3) parameters examined against relevant scientific literature covering the field."
"The published RT-qPCR protocol for detection and diagnostics of 2019-nCoV and the manuscript suffer from numerous technical and scientific errors, including insufficient primer design, a problematic and insufficient RT-qPCR protocol, and the absence of an accurate test validation. Neither the presented test nor the manuscript itself fulfils the requirements for an acceptable scientific publication. Further, serious conflicts of interest of the authors are not mentioned. Finally, the very short timescale between submission and acceptance of the publication (24 hours) signifies that a systematic peer review process was either not performed here, or of problematic poor quality. We provide compelling evidence of several scientific inadequacies, errors and flaws."
- Vaksineutvikler og kjent promotør er mildt sagt overrasket over hvor kort tid man bruker på å produsere og godkjenne en vaksine. Jeg vil legge til at aldri tidligere har noen lykkes med å produsere en vellykket corona-virus vaksine.
På et falskt vitenskapelig grunnlag har kriminelle selskaper - om vi skal stole på bla tidligere justisminister Eric Holder og department of Justice - manipulert myndigheter til å betale for vaksiner som har blitt produsert og godkjent, uten normal protokoll for testing, og til 1/20 av tiden det i gjennomsnitt tar for å utvikle og få godkjent en vaksine, i følge vaksineutvikler og kjent promotør av vaksinering, lege og forsker, dr Paul Offit. "And when Tony Fauci, Dr. Tony Fauci, stands in front of, on that podium and says to the country, “I think we could do this as early as 12-18 months,” that’s surprisingly fast. You have an average length of time to go from initial research to having a vial of vaccine that’s distributed to the country is, on average, about 20 years. Our vaccine took 26 years. A little long."
Med vennlig hilsen
Robert Jacobsen