Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 279341

Dato: 13.12.2020

Fastlegene pålegges å kartlegge og innkalle pasientene i bl.a. risikogruppene til vaksinering.

Jeg er STERKT IMOT at vaksinering blir oppfattet som TVUNGENT!

Folk har selv ANSVAR for sin egen helse og for å gå til legen hvis de ønsker VAKSINERING!