Høringssvar fra Hege Gabrielsen

Dato: 14.12.2020

Det må være full frihet for den enkelte person å avgjøre om en vaksine skal taes eller ikke.