Høringssvar fra Jorunn Flaata

Dato: 14.12.2020

Jeg protesterer mot at det skal innføres PLIKT FOR FASTLEGENE (midlertidig, i et helt år) til å sørge for at deres listepasienter blir vaksinert, etter DE TIL ENHVER TID GJELDENE RETNINGSLINJER for hvem som skal tilbys vaksine og hvordan vaksinasjon skal gjennomføres.
Det er diktatoriske virkemidler å påtvinge fastlegene plikt til å arbeide etter retningslinjer som strider mot den ed de har avlagt, retningslinjer som ikke er fastsatt på forhånd, og som hele tiden kan forandre seg.
Det innebærer et altfor stort påtrykk for det enkelte individ, om fastlegene skal innkalle til vaksinering, og hjemmetjenesten skal drive oppsøkende virksomhet. Påtrykk harmonerer ikke med tilbud om, og valgfrihet, og nærmer seg tvang.
Det er ingen rimelighet i at kommunenes allerede stramme budsjetter SKAL TA REGNINGEN for fastlegenes honorar, etter nasjonale takster som ikke er avgjort enda.