Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 534771

Dato: 11.12.2020

Vaksine for et virus som ikke er isolert?

Statistikkene viser ingenting annet en normal dødsrate, som alle andre år, PCR testen kan ikke måle viruset, slutt testing, åpne opp landet, pandemien var over i mai og dette uisolerte viruset har en overlevelse rate på 99,7%, samsvares med en forkjølelse og svakere en influensa, dette er en falsk pandemi. 1000 vis av leger og spesialister verden over bekrefter det. Den internasjonale tribunalen forbyr all vaksinasjon, dvs at denne er ulovlig og brudd på menneskerettighetene.