Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 768311

Dato: 14.12.2020

Dette mener jeg ikke skal pålegges. Dette må være frivillig.

Dette er en hurtigutviklet vaksine ingen vet den fulle konsekvens av