Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185614

Dato: 15.12.2020

All vaksinering skal være frivillig