Høringssvar fra Kristin Giæver

Dato: 12.12.2020

Jeg er imot at fastleger kan kreve vaksination. Det skal være frivillig å vaksinere seg.