Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 688436

Dato: 14.12.2020

Vaksinering må skje på frivillig basis.