Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181729

Dato: 15.12.2020

Da virkninger og bivirkninger av en vaksine ikke alltid kan avdekkes på forhånd. Så må det være opp til den enkelte person selv å kunne avgjøre om man ønsker å ta vaksine eller ikke.

Vaksinen som kommer nå virker til å være et hastverksprosjekt. Der man har brukt lite tid til testing.

Om fastlegen under noen omstendighet senere, skulle komme i en situsjon der myndighetene kunne kome til å tvinge han, der han må sette vaksine på sine pasienter er helt uakseptabelt.

Hvis Norge forsatt er et demokrati så bør den enkelte person ta disse valgene selv, slik det alltid har vært.

Høringsfristen i denne saken er dessuten alt for kort, til at man kan få en fornuftig drøfting over et så alvorlig tema.

Denne korte høringsfristen er ikke et demokrati verdig.