Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 591581

Dato: 11.12.2020

Dette skal gjøres i samarbeid med den enkelte og vaksinering skal være frivillig for hver enkelt borger