Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 165954

Dato: 15.12.2020

Nei til tvungen vaksinering.