Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 554165

Dato: 14.12.2020

Jeg er i mot dette vedtaket, all vaksinering skal være frivillig.

Mvh

Dag-Øyvind Lauvnes