Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 684374

Dato: 11.12.2020

Vaksinasjon må være frivillig!
Individet må selv bestemme over egen kropp og helse! Myndighetene har absolutt ingen rett til å påmegge direkte eller indirekte, eller ikke engang å forsøke å overbevise befolkningen om vaksinasjon. Indivdet sitter igjen med ansvaret og eventuelle konsekvenser av skadevirkninger, så frivillighetsprinsippet må være absolutt!