Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 203320

Dato: 12.12.2020

Jeg er imot tvang av vaksinering og liker ikke at noen skal betales/honoreres av å gi ut en anbefaling av å ta covid 19 vaksine som er et eksperiment med uante bivirkninger. Både produsenter og regjering fraskriver seg alt ansvar av det som måtte komme av bivirkninger/ uønskede tilfeller