Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 201473

Dato: 11.12.2020

En slik plikt vil komme i konflikt med pasientenes rettigheter om informert samtykke. Les "Lov om pasient-og brukerrettigheter paragraf 3-2. Pasientens og brukerens rett til informasjon: (...) Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger."

Ingen vet nok om vaksinen(e) foreløpig til å kunne tilfedsstille pasientens krav om informert samtykke. Det mest naturlige ville være å benytte seg av "Forskrift om klinisk utprøving av legemidler til mennesker".