Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 602273

Dato: 14.12.2020

Jeg ønsker ingen endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19.

Jeg er altså imot det som foreslåes i høringsforslaget.