Høringssvar fra Bernt Olav Smedal

Dato: 15.12.2020

Nok er nok! Dette er nok et hastevedtak ! Stans galskapen! Sett folk fri...!!