Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 168725

Dato: 15.12.2020

Vaksinering mot Covid-19 må være valgfritt! Hverken pasienter eller leger bør pålegges dette.