Høringssvar fra Hilde Torbjørnsen Jatta

Dato: 12.12.2020

Altfor kort utprøvelsestid på mennesker, spesielt med tanke på senvirkninger.