Høringssvar fra Silja Winther

Dato: 15.12.2020

Pga svært kort utprøvningstid og dermed usikker virkning og evnt bivirkninger på sikt tenker jeg vaksinen kun bør tilbys eldre og de som ansees for å være i risikogruppe, men ikke unge friske mennesker. Det kunne bli et farlig globalt eksperiment.
Viktgst er fritt helsevalg, taushetsplikt om personlig helse, og altså kun tilbud om vaksinering, ikke påbud.
Mvh. Silja Winther