Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 464352

Dato: 14.12.2020

Bør ikke være plikt.