Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 216157

Dato: 12.12.2020

For kort frist for høringssvar.