Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106435

Dato: 14.12.2020

Nei til tvungen vaksinasjon av covid-19 vaksine