Høringssvar fra Roar Frøiland

Dato: 13.12.2020

Vaksinering skal være frivillig for alle.. Ellers vil d være et brudd på menneskerettighetene. Alle har rett til å bestemme over egen kropp. Hvis ikke er det et alvorlig overgrep og hører ikke hjemme i et demokrati