Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 341425

Dato: 13.12.2020

Vaksinering mot covid19 frivilig.