Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102019

Dato: 14.12.2020

For det første så var dette en altfor kort høringsfrist for å nå ut til folk på,dere skulle minst ha hatt 2 uker.

Covid-19 vaksinen er betegnet som eksperimentell siden Forsøks,-Test og

godkjenningsprosedyrer har blitt satt til side p.g.a hastekrav til ferdigstilling og bruk.

dette er også en vaksine som brukes til å manipulere vårt DNA-genmateriale.

Politikere i Norge har verken kunnskap eller kompentanse om bivirkningene over tid.

Ellers så bryter dette mot prinsippet lege-pasientrelasjonen jfr den Hippokratiske ed.

Da hver en av oss har en selvråderett over ens eget legeme så sier jeg et klart og

tydelig nei i fra meg til denne vaksinen.