Høringssvar fra Odd-André Rustad

Dato: 15.12.2020

Latterlig kort høringsfrist, selv i disse unntakstilstandsdager.

Det bør presiseres/tydeliggjøres at vaksinasjon er frivillig, og at dette også skal presiseres overfor pasienten av den/de som skal tilby vaksinen.