Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182537

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker at vaksinasjon skal være frivillig, da dette er en del av det å kunne bestemme over egen kropp.