Høringssvar fra Cato

Dato: 15.12.2020

Jeg mener dette forslaget strider mot grunnleggende etiske prinsipper og er en utidig innblanding i lege - pasient forholdet. Dette kan true pasientenes rett til et informert samtykke og en nøytral informasjon som skal gis ved ethvert forslag til medisinsk behandling.