Høringssvar fra Roy Melfjord

Dato: 15.12.2020

Nei til forslag om endring av forskriften for nasjonalt vaksineprogram, covid-19.