Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 937236

Dato: 14.12.2020

NEI!