Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111448

Dato: 12.12.2020

Dere bør avslutte vaksinasjonsprogrammet!

Om det er slik at dere mener dere har en rett til å bestemme hva et menneske skal inntta i kroppen sin.

Så er det det samme som at dere mener at en far kan penetrere sin egen datter.

Det et tvang i dette landet som minner om tysklands fører Hitler. Dere skal altså legge føringer dere også. Og disse flringene skal enten tvinge eller ta vekk privilegium hvis man ikke følger førerern.

Alle som er for tvang, kunne like så gjerne vært for deportering av jøder. Det er en moderne form for Facisme som utspiller seg her nå!

Desverre. Slutt med tvang. Så slipper vi tredje verdenskrig!